Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 2, 2007

Slalom Skateboarden, was dat niet heel hip in de jaren '70. Slalom skateboarden beleeft een hele opleving in de USA en de rest van Europa.... waarom niet in Nederland.

Samen met Flavio Badenes ben ik twee dagen aan het slalom skateboarden geweest en ik weet wel dat het heel verslavend is. Steeds harder naar beneden crossen en alle cones nemen. Jong, oud maakt niet uit iedereen kan slalom skateboarden.

Een interview met Flavio.