Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 26, 2009

De Circa Team Battle in Burnside skatepark vinden wij een van de vetste wedstrijden van het jaar. Door de verschillende teams wordt er altijd keihard geskate. Wij hadden zoveel goede footage dat, ondanks het al 2 weken oud is, en wij het vreselijk druk hebben gehad, het toch nog on-line wilden zetten.

video provide by


Oct 23, 2009

Nelson Mosikili en Tommie Sanders, 7 stairs Javaplantsoen Amsterdam.

Video provide by iSkateboard Vidcast