Preview Mode Links will not work in preview mode

May 13, 2007

Pavel Skateboards.... Pavel WIE?
Donald Campbell maakt de beste slalom skateboards in de wereld en hier in Nederland weten wij van niets. 23 April j.l. organiseerde hij een slalom wedstrijd. Ik maakte van de mogelijkheid gebruik, keek in zijn werkplaats en probeerde een board uit.
Download deze VIDcast een zie hoe hard deze skateboarders gaan.

Gesigneerd board winnen? Dan moet je zeker even kijken.

Muziek van: The Things "Sick Street" gevonden op www.podshow.com