Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 5, 2007

Afgelopen dinsdag was er een DVD presentatie van de ANTIZ Z-movie i skatepark Amsterdam. Ik sprak met Julian Dykmans over hoe de DVD tot stand is gekomen. Het mooie van deze DVD is.... hij is gratis!

Download deze VIDcast en ga dan op zoek op youtube.com.