Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 13, 2011

Het zat al wat langer in de pen... Of beter in de naald. Een item over tattoo 's. Wat is dan mooier om een skateboarder te vragen een tattoo te zetten en daar dan meteen een item over te maken. In het plaatje moest natuurlijk een 13 zitten en verder.... Ja wat?
In de shop van Dikke Dennis begon Erwin (aka Crazy Dentist) om 11 uur aan deze prikcast.
Sponsors: http://www.vans.eu - http://www.burnside.nl - http://www.redbull.nl  - http://www.electricvisual.com