Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 4, 2006

Red Bull skateshot dag 5. Laatste kans. Nog 24 uur om de laatste shots te maken en de video te editen. Maar eerst moet er een foto gemaakt worden voor de King Pin. Nikki gaat voor een nosegrind op een tafel.

Download de VIDcast en kijk of hij hem maakt.

Muziek van Sunspot "Loser of the Year" Gevonden op http://music.podshow.com